78 трайно безработни лица ще бъдат наети по Регионалната програма за заетост

Публикувана на 24 Април 2019

На заседание днес Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, оглавявана от заместник областния управител Леман Али, одобри Регионалната програма за заетост на област Кърджали за 2019 г, която възлиза на 318 686 лева.

Тя ще осигури трудови доходи на 78 трайно безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда в област Кърджали /до 29 г и над 50 г с ниско образование и дефицит на ключови компетенции/ като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и пълноценното им интегриране в обществото. Програмата ще стартира на 1 юни с продължителност 6 месеца. Осем проектни предложения бяха подадени и класирани от комисията, съобразно одобрената методика. 39 работни места получиха седемте общин в региона, останалите 39 са за Областна администрация, която кандидатства в партньорство с Областно пътно управление и Държавните горски стопанства в Кърджалийско.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай