Преподаватели от Мансфийлд гостуваха на областния управител

Областният управител Никола Чанев прие гостуваща делегация от „Уест Нотингамшир колидж“ в британския град Мансфийлд.

Учебното заведение е партньор на ПГ по икономика „Алеко Константинов“ по международен проект за обмен на добри практики в професионалното образование. Колежът в Мансфийлд наброява 26 000 ученици от 16 до 19-годишна възраст, които се обучават по различни специалности – бизнес, изкуство, хуманитарни науки и др. Специфичното е, че делът на теорията е само 20 процента, останалите 80 на сто са практика в реалния сектор. Фирмите получават субсидия от държавата, а учениците – почасова ставка от 3 паунда на час, което е една-трета от минималната за страната, обясниха британците. Областният управител подчерта, че дуалното обучение тепърва прохожда у нас и в този смисъл британският опит би бил изключително полезен. Той изтъкна необходимостта от ранно професионално ориентиране сред подрастващите и възможността да прилагат наученото в реална среда. Преподавателите поясниха, че въпреки различията в двете образователни системи съвместните контакти са много ползотворни и допринасят за подобряване на ефективността в учебния процес.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай