Зам.-министър Николай Павлов дискутира Национална стратегия за младежта (2020-2030) #ЗаЕдно с младите хора в Кърджали

                Заместник-министърът на младежта и спорта Николай Павлов проведе среща с младите хора в Кърджали по повод бъдещата Национална стратегия за младежта (2020-2030).

Домакин на срещата бе областният управител Никола Чанев, а общинският съветник и председател на Сдружение „Омега“ Веселина Юрукова влезе в ролята на модератор. Ученици, студенти, преподаватели и училищни директори се включиха във форума.

   Николай Павлов представи на младежите постигнатите резултати по отношение на младежките политики. Той посочи, че Министерство на младежта и спорта (ММС) работи усилено по изготвянето на новата Национална стратегия за младежта (2020-2030) в партньорство с неправителствения сектор и всички заинтересовани страни.

„Основната ни цел е да създадем един модерен и гъвкав документ, койда да отговаря на потребностите на младите хора в страната във времето, в което живеем“, заяви зам.-министър Павлов и подчерта, че главен приоритет е развитието на младите хора в България и реализацията им тук.

Областният управител на Кърджали Никола Чанев поздрави ММС за срещата и призова младите да продължават активно своите дейности. „Кърджали има много талантливи и амбициозни млади хора, които посрещат предизвикателствата. Именно чрез тези преки срещи и контакти с младите хора на България ще бъдат извлечени най-големи ползи, защото младежки политики се правят от млади хора за млади хора“, каза Чанев.

По време на дискусията аудиторията отправи множество въпроси към официалните гости като засегна теми, свързани със спорт, култура, български традиции, предпиемачество, инфраструктура.

   Във втората част на срещата младежите имаха възможност да обсъдят по групи предизвикателствата, с които се сблъскват в съответната област. Те представиха своите идеи по метода „Дърво на проблемите“ и идентифицираха възможни решения за справяне с тях.

   Младежите поставиха основен акцент върху образованието, възможностите за младежко предприемачество, здравеопазването и младежките програми.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай