„Европа и ние“ в зеления „Слънчо кът“ на СУ „Христо Смирненски“ – Черноочене

Учениците от началния курс на СУ „Христо Смирненски“ в с. Черноочене се включиха в инициативата на областна администрация Кърджали „Единни в многообразието“ – част от Комуникационната стратегия на Р България за ЕС през 2019 г, която популяризира живото културно наследство и приноса на България за съхраняване на етническата толерантност.

Събитието се проведе в зелената класна стая „Слънчо кът“, изградена по проект на ПУДООС за занимания на открито. Момичетата и момчетата от клуба по интереси „Европа и ние“ с ръководител Яна Делчева запознаха връстниците си с историята на ЕС и поднесоха любопитни факти за страните-основателки – Франция, Германия, Белгия, Холандия, Италия и Люксембург, чиито флагове бяха изработили сами. Децата пяха и рецитираха стихове от български класици през публика от учители и родители, а за доброто настроение се погрижиха участниците във фолклорната формация „Незабравка“ , които изучават български народни танци. Заместник областният управител г-жа Леман Али поздрави възпитаниците на гимназията за таланта и усърдието, които влагат в извънкласните си занимания по фолклор, история на родния край, дигитален свят и др. „Вие сте истинските носители на културното многообразие, а то е гаранция за мир, разбирателство и толерантност между хората, независимо от техния етнически произход и религия“, изтъкна тя. Наред с възстановяването на следвоенна Европа и първите стъпки на общността на тържеството бе изтъкнат и приносът на България за спасяването на евреите. От години в СУ „Христо Смирненски“ действа ученически клуб „Холокост“, чиито възпитаници печелят национални и международни конкурси с изследователски проекти за съдбата на българските евреи. За училищната библиотека заместник областният управител Леман Али подари на директора Иван Стойков последното допълнено издание на „Дневникът на Ане Франк“ – еврейското момиче, чието ръкописи от войната са част от програмата на ЮНЕСКО за опазване на световното културно наследство.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай