Кърджали с наградата „Най-прозрачна областна администрация“

Областна администрация Кърджали бе отличена с годишния приз на Фондация „Прозрачни регламенти“ в категория „ Най-прозрачна областна администрация“.

Наградата е бронзова статуетка на българския скулптор Райнис Гелов, която символизира откритостта, диалога и „отварянето“ на администрацията към гражданите и бизнеса. Призът бе връчен на областния управител Никола Чанев на церемония в Смолян , където днес заседава Регионалният съвет на Южен Централен район за развитие. Подгласник на Кърджали е областна администрация Хасково. Домакините от Смолян спечелиха в категорията „Най-добра практика за партньорство между областната администрация и структурите на гражданското общество“. „Тази награда е заслужено признание, но едновременно с това ни задължава да поддържаме високо ниво на публичност и прецизност в работата си, да прилагаме принципите на доброто управление, да бъдем още по-близо до гражданите и да ги приобщаваме към процесите на вземане на решения “, подчерта Никола Чанев.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай