Областният управител и общинските кметове изпиха кафето на диалога

Кафето на диалога изпиха областният управител Никола Чанев и кметовете на седемте общини в Кърджалийско.

Поканата бе на Чанев, а идеята – да бъде заздравено партньорството между държавата и местната власт и да бъдат обсъдени основните приоритети в началото на новия 4-годишен управленски мандат. „Готов съм да подкрепя всяко разумно действие, проект и инициатива, които са градивни и полезни за хората от региона. Очаквам от кметовете „пътна карта“ на проблемите, които предстоят за решаване в общините с конкретни срокове, много обещания бяха дадени по време на предизборната кампания и хората искат гаранции за тяхното изпълнение“, изтъкна областният управител. „Няма как да се справим без подкрепата на държавата и правителството, очакванията на гражданите също са за реален и ефективен диалог между институциите. Нека не влизаме в полето на популизма, никой не печели от това“, заяви кметът на Кърджали Хасан Азис. От името на колегите си той призова към повече прагматизъм и съгласуване между централна и местна власт по всички важни за региона въпроси, които трябва да се решават на масата за преговори. На първо място, присъстващите посочиха проекта за Околовръстното на Кърджали, за чието ускоряване поискаха да се предприемат съвместни действия и да се търси подкрепа на най-високо ниво. Обектът е с национално значение и по него предстои да бъдат отчуждени около 300 недвижими имота с над 3 000 собственици. Поставени бяха и други важни теми като изграждането на кучешки приют в Седловина, запълването на Регионалното депо за отпадъци и др. Областният управител предложи срещите с кметовете да бъдат регулярни – по веднъж на всяко тримесечие.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай