Правилник за дейността и организацията на АВиК

 

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги 

 

Конкурси

 

 

 

 

 

 Отмяна на редовно заседание на 24.05.2018

Публикувано на 23.04.2018 год.

 

Редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 24.04.2018г.

- Покана и писмени материали

 

 

Публикувано на 21.03.2018 год.

 


 

 

Протокол от извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 03.10.201г.

Публикувано на 19.10.2017 год.

 


 

 

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 03.10.201г.

-    -  Покана и писмени материали

 Публикувано на 08.08.2017 год.

 


 

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 30.03.2017 г.
Публикувано на 10.04.2017 г. 

 


Редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 30.03.2017 г.
- Покана и писмени материали

Публикувано на 28.02.2017 год.

 

- ОТМЯНА на заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 29.08.2016 г.

Публикувано на 19.08.2016 год.

 

Заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 29.08.2016 г.
- Покана и писма до МРРБ и МОСВ
- Приложение
Публикувано на 29.07.2016 год.


Протокол от извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 30.06.2016 г.

публикувано на 15.07.2016 г.


Заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 30.06.2016 г.

- Покана и приложения

- Писмо до МРРБ и МОСВ

публикувано на 30.05.2016 г.


Заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 17.03.2016 г.

- Покана

- Приложения

- Писмо до МРРБ и МОСВ

публикувано на 23.02.2016 г.

- Писмо от кмета на община Кърджали

- Писмо до кметове и председатели на общински съвети

- Дневен ред

публикувано на 29.02.2016 г.

 

- Протокол от заседанието и приложения

- Договор за стопанисване, поддържжане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключени с "ВиК" ООД, гр. Кърджали

публикувано на 01.04.2016 г.

 

Заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 21.12.2015 г.

- Покана

- Писмо до МРРБ и МОСВ

публикувано на 20.11.2015 г.

- Протокол

публикувано на 30.12.2015 г.


 Заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 26.02.2015 г.

- Покана

- Приложения

- Протокол от 26.02.2015 г.

- Бюджет за 2015г. на Асоциация по ВиК-Кърджали


- Протокол от 10.12.2014 г.

- Бюджет за 2014 г. на Асоциация по ВиК - Кърджали

 

Архив конкурси АВиК

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай