Асоциация по В и К – Кърджали избра ВиК-оператор

Публикувана на 26 Февруари 2015

vik 26.02

В зала 301 на областната администрация се проведе заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК – Кърджали. В нея членуват представители на държавата, в лицето на областния управител Илия Илиев, и на общините, представлявани от кметовете, с различно процентно съотношение на гласовете.

Членовете на общото събрание трябваше да изберат оператор, който да стопанисва, поддържа и експлоатира водоснабдителната и канализационната система на територията на Асоциацията, както и да предоставя ВиК-услуги на потребителите. Единодушно бе гласувано, че няма друга алтернатива за региона, освен съществуващия оператор „Водоснабдяване и канализация" ООД Кърджали. След утвърждаването си изготвеният проекто-договор с фирмата ще бъде предоставен за одобрение на министъра на регионалното развитие и съгласуван с ДКЕВР. На срещата бяха приети годишният отчет на Асоциацията и отчета за бюджета за предходната 2014 година, както и бюджета за настоящата 2015-та. На ВиК –оператора ще бъдат предадени и новоизградените пречиствателни станции за отпадни води в Кърджали и Момчилград, финансирани по оперативна програма „Околна среда".

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай