Министър Танева: Утре на 90 000 земеделски стопани ще бъдат наредени 53,63 млн. евро преразпределителни плащания

Публикувана на 06 Април 2015

taneva 2

„Утре ще бъдат наредени преразпределителните плащания за първите земеделски стопанства с площ над 30 хектара при ставка 12,54 лв/дка. Общият бюджет по тях е 53,63 млн. евро". Там, където има застъпвания, ще бъдат направени допълнителни проверки, и имащите право на субсидии, ще ги получат в първата седмица на май".

Новината съобщи в Кърджали министърът на земеделието и храните Десислава Танева, която взе участие в семинар от националната информационна кампания на МЗХ за директните плащания през 2015 г. Пред близо 400 земеделски стопани от региона тя подчерта, че тази година се прилага нова концепция за директни плащания по реформираната общоселскостопанска политика на ЕС и запозна присъстващите с начина на кандидатстване, с дейностите, които трябва да изпълняват и критериите, на които трябва да отговарят, за да получат финансово подпомагане. Областният управител Илия Илиев поздрави организаторите на форума и изтъкна, че земеделието е водещ отрасъл за икономиката на региона, който осигурява заетост и поминък на по-голямата част от населението, за това е важно хората да са добре информирани за условията и възможностите за усвояване на евросредства и да проявяват по-висока активност.
През 2015 г стопаните ще могат да кандидатстват по повече от 16 схеми за директни плащания, като за първи път има такива за плодове и зеленчуци. 13 % от общата сума, която възлиза на около 800 млн. евро годишно ще се разпределя за плодове и зеленчуци и оранжерийни производители, което е солидна подкрепа за традиционните отрасли на българското земеделие, каза министър Танева.

DSC 0925


В момента текат процедурите на общините за отдаването на пасища и мери на животновъдите, като след приключването им, ще започне и процедурата за отдаването на терени от държавния фонд. „Ще ограничим всички възможности, чрез които процедурите за отдаването на пасищата на животновъдите с предимство, да бъдат заобикаляни, като по този начин ще подкрепим отрасъла", коментира още тя. Пред земеделците от Кърджалийско министър Десислава Танева припомни, че тютюнопроизводителите са получили своите национални доплащания, но има 1 300 бенефициенти, които по различни причини – заявяване или очертаване на площи в урбанизирани територии, не са получили своите субсидии. В момента тези слоеве се дешифрират и на стопаните, при които има съответствие с нормативната уредба, ще бъдат изплатени дължимите средства. „Дребните производители трябва да осъзнаят, че сдружаването за тях е много важно, тъй като с по-големи обеми и по-добро качество, те могат да получат по-добра цена за своето производство", коментира още министър Танева. Дребните тютюнопроизводители ще имат предимство и при кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони за дейности извън тютюнопроизводството. Тя даде за пример стартовата помощ за земеделско производство, както и тематичната подпрограма за малки стопанства, по която може да се кандидатства и за помощ за развиване на допълнителна земеделска дейност.

taneva 1

До момента в област Кърджали има над 3700 подадени заявления за подпомагане, регистрираното правно основание е в размер на 14 540 хектара, а регистрираните земеделски производители са 5500 души. Това заяви Йорданка Гочева – директор на Областната дирекция „Земеделие" в Кърджали. Тя допълни, че в резултат на обилните снеговалежи в областта са подадени 290 заявления за нанесени щети, като са издадени 210 констативни протокола за 3261 умрели животни. Близо 1 милион лева общо ще получат скотовъди и земеделци от Кърджалийска и Смолянска област като компенсации за загинали животни и похабена селскостопанска продукция. Държавата ще приведе по сметките им 900 000 лева за щетите от снежното бедствие.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай