В Кърджали заработи Областен координационен механизъм по деинституционализация

Публикувана на 26 Май 2015

P5260005 1

В Кърджали заработи Областен координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/. Днес в зала 301 на областната администрация се проведе първото му заседание. То бе открито от областния управител Илия Илиев, който изтъкна ползите от функционирането на подобен инструмент на регионално ниво и потвърди ангажимента на държавата да сътрудничи със структурите на гражданското общество при взимането на важни за децата и семействата решения.

„Настоящият координационен механизъм не е комисия, нито съвет, въпреки, че има постоянен състав и асоциирани членове, както и правилник за организацията и дейността. Той е по-скоро платформа за прилагане на политики чрез междуинституционално партньорство. Неговите целеви групи са децата в риск и нашата задача е да ги защитим като обединим своите усилия, време, експертиза и ресурси за успешно решаване на всеки един отделен казус", обясни местният координатор на проекта Иванка Таушанова.
ОКМД е разработен в изпълнение на двугодишна социална програма, която българският клон на британската благотворителна организация „Надежда и домове за децата" реализира на територията на 10 области в страната. Механизмът е в рамките на проекта „ОКМ – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общинските структури", който се финансира с европейски средства. Обвързан е и с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България".
Моделът на ОКМД е признат официално като добра практика от УНИЦЕФ, заяви Кремена Стоянова, национален експерт „Детски политики" и координатор за Южна България. Тя представи пред участниците в заседанието конкретни примери от прилагането на модела в различни области на страната и постигнатите резултати, а именно – намаляване броя на изоставените и настанените деца в институции, реинтегрирането им в биологичните им семейства или при приемни родители.
В ОКМД ще си партнират областна администрация, общините, ОД на МВР, РЗИ, „Социално подпомагане", Бюрото по труда и болниците. Асоциирани членове са съдилищата, прокуратурата, РИО и БЧК. Пред следващите два месеца членовете на Областния координационен механизъм ще преминат обучение, а наесен ще се съберат на Кръгла маса.

1dsakjnzm

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай