Експерти обсъждат казуси, свързани с деца в риск

Публикувана на 04 Август 2015

OKMD 1 1

В зала 301 на Областната администрация под ръководството на заместник областния управител Румен Младенов се проведе третото заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/. Представителите на институциите от община Кърджали - отдел „Закрила на детето", РЗИ и местна власт докладваха за изпълнението на поетите ангажименти от предходното заседание. Възникна необходимост да бъдат поканени прокуратурата и ОД на МВР във връзка с уточняване на процедури за принудително лечение в психиатрично заведение на многодетна майка, която отказва доброволно лечение.

Решено бе областният управител да инициира среща с кмета на община Кърджали относно разкриване на социалната услуга ЦОП в Кърджали, което е заложено и в Стратегията за социални услуги в областта.
Членовете на ОКМД дебатираха по доклада на Дирекция за социално подпомагане" Момчилград относно дете в риск, настанено в приемно семейство с дългосрочна цел реинтеграция на детето с биологичните му родители.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай