До 15 септември решават проблема с авариралия магистрален водопровод

Публикувана на 19 Август 2015

voda sre6ta AXZMK13W

15 септември е срокът за окончателно решаване на проблема с авариралия магистрален водопровод. За това се договориха областният управител Илия Илиев и изпълнителите на „Водния цикъл". От утре екипи на „В и К" започват изграждането на допълнителен резервен водопровод с дължина 450 м. Той ще осигури двустранно захранване на резервоара и ще бъде избегнато спирането на водата във високата зона, докато траят ремонтните работи.

Управителят на дружеството Славчо Славков се ангажира съоръжението да бъде готово до 5 септември. На среща при Илиев шефът на водещата фирма в консорциума-изпълнител „Калистратов груп" пое ангажимент още в понеделник да започнат изкопните работи по 250-метровото проблемно трасе, заради което на няколко пъти това лято част от кварталите на града и 15-ина околни села останаха на сухо. Новите тръби, румънско производство, вече са доставени и подготвени за полагане. На срещата, свикана от областния управител присъства и ръководителят на проекта Митко Синабов.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай