Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри пречиствателната станция

Публикувана на 10 Септември 2015

prechestvastga as1

Безаварийна работа на всички съоръжения от „Водния цикъл" и по-високо качество на живот на кърджалийци с новата придобивка пожела областният управител Илия Илиев на откриването на пречиствателната станция за отпадни води, което се състоя днес в присъствието на екоминистъра Ивелина Василева. Интегрираният воден проект на Кърджали е най-голямата европейска инвестиция в региона, изпълнена по ОП „Околна среда". Стойността й е близо 70 милиона лева. С нейната реализация градът ни се сдоби със съвременна система за третиране на отпадъчните води и бе прекратено изливането им в река Арда.

Наред с новата ПСОВ, която ще обслужва 48 000 жители, по проекта са изградени и реконструирани 14,2 км водоснабдителна и 23,3 км канализационна мрежа. Областният управител изтъкна, че „Водният цикъл" е продукт на европейската солидарност и доказателство за ползите от нея. Той припомни, че водата е сред най-значимите природни богатства на региона и наше задължение е да я опазим чиста."И премиерът, и цялото правителство имат заслуги този проект да се случи и нека си пожелаем да постигнем още много такива видими резултати", посочи Илиев. Министър Ивелина Василева заяви: „Това бе проектът, който бе подписан последен като договор за безвъзмездно финансиране сред водните проекти по ОП „Околна среда". Но това е проект, които приключва в рамките на регламентираните срокове и покрива целия воден цикъл - водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води. И гарантира чиста природа и здраве за хората, а оттам – повече инвестиции и развитие на туризма. Силно вярвам, че с обединените усилия на държавата и общините ще успеем да приключим програмния период 2007-2013 година по максимално пълноценен начин, оползотворявайки ресурса, който европейската общност предоставя на страната ни и който е в размер на 3,5 млрда лева". Кметът Хасан Азис нарече ахилесовата пета на Кърджали опазването на околната среда и посочи, че с проекта за Воден цикъл градът решава проблема със замърсяването на яз. „Студен кладенец" и р. Арда и се присъединява към европейските директиви за водите за чистотата на водите. На церемонията по откриването на ПОСВ присъстваха проектантите, строителите, надзора, кметове от региона, народни представители, духовни лица, медии.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай