Публична покана за избор на изпълнители на обществена поръчка:

„Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции, всяка от които е предмет на договор: Обособена позиция 1, с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор" и Обособена позиция 2, с предмет „Упражняване на инвеститорски контрол"

 

Заповед

Публична покана

 

1. Обособена позиция - Проектиране и авторски надзор

2. Обособена позиция - Инвеститорски контрол

 

ПРОТОКОЛ

1. Обособена позия - Проектиране и авторски надзор - Договор

2. Обособена позиция - Инвеститорски контрол

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай