Отчети за дейността на Областната администрация

Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 година (публикувано на 28.02.2020 г.)

Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2019 година (публикувано на 28.02.2020 г.)

Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 година (публикувано на 22.02.2019 г.)

Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 година (публикувано на 28.02.2018 г.)

Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2017 година (публикувано на 28.02.2018 г.)

- Отчет за дейността на областна администрация Кърджали за периода 09.02.2017 - 09.05.2017 г.

- Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 година (публикувано на 28.02.2017 г.)

- Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2016 година (публикувано на 28.02.2016 г.)

- Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 година (публикувано на 29.02.2016 г.)

- Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2015 година (публикувано на 29.02.2015 г.)

- Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2014 - 31.12.2014 година (публикувано на 25.02.2015 г.)

- Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2014 година (публикувано на 25.02.2015 г.)

- Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2013 - 31.12.2013 година (публикувано на 25.02.2014 г.)

- Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2013 година (публикувано на 25.02.2014 г.)

- Отчет на Областния управител и политическия кабинет август 2009 г. – юни 2013 г.

- Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01 2012 – 31.12.2012 година (публикувано на 27.02.2013г.)

- Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2012 година (публикувано на 12.02.2013 г.)

- Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01 2011 – 31.12.2011 година (публикувано на 30.03.2012г.)

- Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2011 година (публикувано на 20.02.2012г.)

- Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01 2010 – 31.12.2010 година

- Отчет на целите за 2010 г.

- Доклад за дейността на Областна администрация Кърджали за периода 12.08.2009 – 31.08.2010 година

- Отчет на цели 2009 г.

- Отчет на Областния управител и политическия кабинет септември 2005 г. – юни 2009 г.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай