ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ И ВИК ИНЖЕНЕР НА АВИК КЪРДЖАЛИ

1.Обявление

2.Заявление за конкурса

3.Декларация 107а от КТ

4.Декларация лични данни

5.Длъжностна характеристика - ВиК експерт

6.Длъжностна характеристика - Финансов експерт

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

Заповед

Списък на допуснати и недопуснати кандитати до интервю

Протокол №3 за оценяване на резултатите от интервю и окончателните резултати

 


 

Конкурс за главен секретар на АВиК

Протокол №2

 

Протокол №3

 

публикувано на 10.08.2016 г.

 

Съобщение - конкурс

 

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

 

публикувано на 09.08.2016 г.

 

Обява за конкурс за длъжността:

 

- Главен секретар на „Асоциация по водоснабдяване и канализация /АВиК/ на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация" ООД Кърджали

 

Образци на документите за участие в конкурса:

 

- Заявление за участие в конкурс

 

- Декларация за обработка на лични данни

 

публикувано на 07.07.2016 г.

 


Заповед за прекратяване на конкурс за следните длъжности:

- ВиК експерт

- Главен счетоводител

публикувано на 27.01.2016 г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите "ВиК експерт" и "Главен счетоводител"

публикувано на 18.01.2016 г.

Обява за конкурс за следните длъжности в Асоциация по ВиК - Кърджали:

- ВиК експерт

- Главен счетоводител

Заявление за участие в конкурс

публикувано на 10.12.2015 г.


 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай