Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 

 

 

 

№ по ред

       

Служител

Длъжност

Декларация за несъвместимост

Декларации за имущество и интереси

 
     

по чл. 35, ал.1, т. 1от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т. 3от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ / част II интереси /

по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ

 
               
               

1

Събина Сюлюкчиева

Главен секретар

 изтегли  

подадена пред КПКОНПИ

   

2

Веселин Костов

Служител по сигурността на информацията

 изтегли    изтегли    

3

Мария Козарева

Главен счетоводител

 изтегли  

подадена пред КПКОНПИ

   

4

Радостина Камберова

Старши счетоводител

 изтегли    изтегли    

5

Елена Златанова

Главен юрисконсулт

 изтегли    изтегли    

6

Айсун Ферад

Юрисконсулт

 изтегли    изтегли    

7

Траяна Вълчанова

Младши експерт

 изтегли    изтегли    

8

Мария Милчева

Старши експерт "Административно обслужване"

 изтегли    изтегли    

9

Дора Василева

Директор на дирекция "АКРРДС"

 изтегли    изтегли    

10

Катя Димова

Главен експерт

 изтегли    изтегли    

11

Ангел Варелов

Главен експерт

 изтегли    изтегли    

12

Таня Иванова

Главен експерт

 изтегли    изтегли    

13

Юксел Ибрям

Главен експерт

 изтегли    изтегли    

14

Ива Узонова

Старши експерт

 изтегли    изтегли    

15

Вилдан Сефер

Старши експерт

 изтегли  

 изтегли

   

16

Жени Петрова

Младши експерт

 изтегли    изтегли    

17

Росица Васева

Младши експерт

 изтегли    изтегли    

18

Станка Стоева

Младши експерт

 изтегли    изтегли    

19

Антония Костова

Младши експерт

 изтегли    изтегли    

20

Сергей Хаджиев

Младши експерт

 изтегли    изтегли    

21

Николай Димов

Главен специалист

 изтегли    изтегли    

22

Михаела Иванова

Специалист

 изтегли    изтегли    

23

Милена Димитрова

Експерт " Връзки с обществеността"

 изтегли    изтегли    

№ по ред

Служители по Национална програма " ЗОХТУ"

Длъжност

Декларация за несъвместимост

Декларации за имущество и интереси

 
 
     

по чл. 35, ал.1, т. 1от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т. 3от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ / част II интереси /

по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ

 

24

Мария Дамянова

Технически сътрудник

 изтегли    изтегли    

25

Димитър Стоянов

Експерт

 изтегли    изтегли    

№ по ред

Служители по Програма " Старт на кариерата"

Длъжност

Декларация за несъвместимост

Декларации за имущество и интереси

 

по чл. 35, ал.1, т. 1от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т. 3от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ / част II интереси /

по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ

 

26

Бахар Бекир

Младши експерт

 изтегли    изтегли    

27

Руси Ангелов

Младши експерт

 изтегли    изтегли    

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай