Областен съвет за развитие

Публикувана на 25 Юли 2014

 Поименен състав

 

1. Заседание 03 от 23.10.2009 г.

- Решение №07 от 23.10.2009 г.

- Решение №11 от 23.10.2009 г.

- Решение №12 от 23.10.2009 г.

 

2. Заседание 01 от 23.12.2010 г.

- Решение №07 от 23.12.2010 г.

 

3. Заседание 01 от 27.04.2011 г.

- Решение №01 от 27.04.2011 г.

 

4. Заседание 02 от 30.09.2011 г.

- Решение №02 от 30.09.2011 г.

 

5. Заседание 03 от 23.11.2011 г.

- Решение №?? от 23.11.2011 г.

 

6. Заседание 01 от 23.02.2012 г.

- Решение №06 от 23.02.2012 г.

 

?. Заседание ?? от 02.05.2012 г.

- Решения от 02.05.2012 г. (4,5,6,7,8, прил. към 8, 9)

 

7. Заседание 01 от 27.09.2013 г.

- Решения от 27.09.2013 г.

 

8. Заседание на 11.05.2015 г.

- Покана дневен ред

- Покана писмо

- Решения от заседание №1 от 11.05.2015 г.

 

9. Заседание на 30.03.2016 г.

- Покана и дневен ред

- Протокол №01 от 30.03.2016 г.

 

10. Заседание на 20.12.2016 г.

- Покана и дневен ред

- Решение №08 от 20.12.2016 г.

- Предложение

 

10. Заседание на 10.04.2017 г.

- Покана и дневен ред

- Решение №1 от 10.04.2017 г.

 

11. Заседание от 30.11.2017 г.

- Покана и дневен ред 

- Решение № 03 от 30.11.2017 г.

- Решение № 04 от 30.11.2017 г.

 

12. Заседание от 02.07.2018 г.

- Покана и дневен ред 

- Решение № 01 от 02.07.2018 г.

- Решение № 02 от 02.07.2018 г.

 

 

13. Заседание от 21.11.2018 г.

Покана и дневен ред 

Решение № 03 от 21.11.2018 г.

 

 

14. Заседание от 18.04.2019 г.

Покана и дневен ред 

Решение № 01 от 18.04.2019 г.

 

 

15. Заседание от 23.12.2019 г.

Покана и дневен ред 

Решение № 02 от 23.12.2019 г.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай