Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ през 2019 година

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ през 2018 година

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ през 2017 година

- Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ през 2016 година

- Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ през 2015 година

- Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ през 2014 година

- Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ през 2013 година

- Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - КЪРДЖАЛИ през 2012 година

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай