Постоянна Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие

Публикувана на 25 Юли 2014

Поименен състав

 

1. Заседание 05 от 28.09.2009 г.

- Решения от 28.09.2009 г.

 

2. Заседание 06 oт 09.12.2009 г.

- Решения от 09.12.2009 г.

 

3. Заседание 01 от 28.01.2010 г.

- Решения от 28.01.2010 г.

 

4. Заседание 02 от 05.02.2010 г.

- Решения от 05.02.2010 г.

 

5. Заседание 03 от 29.09.2010 г.

- Решения от 29.09.2010 г.

 

6. Заседание 04 от 29.11.2010 г.

- Решения от 29.11.2010 г.

 

7. Заседание 01 от 28.01.2011 г.

- Решения от 28.01.2011 г.

 

8. Заседание 02 от 14.07.2011 г.

- Решения от 14.07.2011 г.

 

9. Заседание 03 от 28.09.2011 г.

- Решения от 28.09.2011 г.

 

10. Заседание 04 от 18.11.2011 г.

- Решения от 18.11.2011 г.

 

11. Заседание 01 от 27.01.2012 г.

- Решения от 27.01.2012 г.

 

12. Заседание 02 от 11.07.2012 г.

- Решения от 11.07.2012 г.

 

13. Заседание 03 от 08.10.2012 г.

- Решения от 08.10.2012 г.

 

14. Заседание 04 от 11.12.2012 г.

- Решения от 11.12.2012 г.

 

15. Заседание 01 от 29.01.2013 г.

- Решения от 29.01.2013 г.

 

16. Заседание 02 от 08.05.2013 г.

- Решения от 08.05.2013 г.

 

17. Заседание 03 от 30.10.2013 г.

- Решения от 30.10.2013 г.

 

18. Заседание 04 от 06.12.2013 г.

- Решения от 06.12.2013 г.

 

19. Заседание 01 от 28.01.2014 г.

- Решения от 28.01.2014 г.

 

20. Заседание от 27.10.2014 г.

- Решения от 27.10.2014 г.

 

21. Заседание от 29.01.2015 г.

- Решения от 29.01.2015 г.

 

22. Заседание от 05.06.2015 г.

- Решения от 05.06.2015 г.

 

23. Заседание от 27.01.2016 г.

- Решения от 27.01.2016 г.

 

24. Заседание от 02.06.2016 г.

- Протокол № 02 от 02.06.2016

 

25. Заседание от 16.09.2016 г.

- Решение № 11 от 16.09.2016 г.

- Решение № 12 от 16.09.2016 г.

 

26. Заседание от 29.09.2016 г.

- Решение № 13 от 29.09.2016 г.

 

27. Заседание от 09.01.2017 г.

- Протокол № 01 от 09.01.2017 г.

- Протокол № 02 от 09.01.2017 г.

 

28. Заседание от 13.02.2017 г.

- Решение № 07 от 13.02.2017 г.

- Решение № 08 от 13.02.2017 г.

- Решение № 09 от 13.02.2017 г.

- Решение № 10 от 13.02.2017 г.

- Решение № 11 от 13.02.2017 г.

- Решение № 12 от 13.02.2017 г.

- Решение № 13 от 13.02.2017 г.

 

29. Заседание от  14.03.2017 г.

- Решение № 15 от 14.03.2017 г.

- Решение № 16 от 14.03.2017 г.

- Решение № 17 от 14.03.2017 г.

- Решение № 18 от 14.03.2017 г.

 

30. Заседание от 28.03.2017 г.

- Решение от 20 от 28.03.2017 г.

 

31. Заседание от 03.05.2017 г.

- Протокол № 06 от 03.05.2017 г.

- Решение 24 от 03.05.2017 г.

 

32. Заседание от 13.02.2018 г.

- Решения от 13.02.2018 г.

 

33. Заседание от 28.03.2018 г.

- Решения от 28.03.2018 г.

 

34. Заседание от 25.04.2018 г.

- Решение №18 от 25.04.2018 г.

 

35. Заседание от 18.10.2018 г.

Решение №20 от 18.10.2018 г.

Решение №21 от 18.10.2018 г.

 

36. Заседание от 14.02.2019 г.

Решения от 14.02.2019 г.

 

37. Заседание от 10.04.2019 г.

Решения от 10.04.2019 г.

 

38. Заседание от 24.04.2019 г.

Решениe №18 от 24.04.2019 г.

 

39. Заседание от 16.10.2019 г.

Решениe №20 от 16.10.2019 г.

 

40. Заседание от 14.02.2020 г.

Решениe №2 от 14.02.2020 г.

Решениe №3 от 14.02.2020 г.

Решениe №4 от 14.02.2020 г.

Решениe №5 от 14.02.2020 г.

Решениe №6 от 14.02.2020 г.

Решениe №7 от 14.02.2020 г.

Решениe №8 от 14.02.2020 г.

Решениe №9 от 14.02.2020 г.

Решениe №10 от 14.02.2020 г.

 

41. Неприсъствено заседание - 1 - от м.06.2020 г.

Дневен ред

Решение № 11 от 16.06.2020 г.

Решение № 12 от 16.06.2020 г.

- Решение № 13 от 16.06.2020 г.

 

42. Неприсъствено заседание - 2 - от м.06.2020 г.

Дневен ред

Решение № 14 от 29.06.2020 г.

 

43. Неприсъствено заседание - 3 - от м.11.2020г.

- Дневен ред

Решение № 15 от 05.11.2020 г.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай