Длъжност

Име,
 Фамилия

Стая

Пряк тел.


РЪКОВОДСТВО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1

 Главен секретар

 Събина Сюлюкчиева

206

6-01-59


ДИРЕКЦИЯ „АПОФУС”

2

Директор Дирекция ”АПОФУС”

 

 

 

3

Главен счетоводител

Мария Козарева

309

6-01-70

4

Старши счетоводител

Радостина Камберова

308

 6-01-69

5

Служител по сигурността на информацията

инж. Веселин Костов

505

6-01-55
6-94-31

6

Младши експерт 

Траяна Вълчанова

305

6-01-66

7

Юрисконсулт

Айсун Ферад

201

6-01-64

8

Старши експерт "Административно обслужване"

Мария Милчева 

102

6-01-52

9

Главен юрисконсулт

Елена Златанова

201

6- 01- 64


ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС”

10

Директор дирекция “АКРРДС”

Дора Василева

404

6-01-57

11

Главен експерт

Яна Алчева

403

6-01-74

12

Главен експерт

инж. Катя Димова 

405 

6-01-75

13

Младши експерт

Сергей Хаджиев

 409

 6-01-79

14

Главен експерт

инж. Ангел Варелов

407

6-01-77

15

Старши експерт

 

410

6-01-80

16

Главен експерт

инж. Юксел Ибрям

406

6-01-76

17

Младши експерт

Антония Костова

403

6-01-74

18

Младши експерт

Жени Петрова

411

6-01-67

19

Младши експерт

Росица Васева

403

6-01-74

20

Главен специалист

Николай Димов

307 

6-01-60 

21

Старши експерт

Вилдан Сефер

410

6-01-80

22

Младши експерт

Станка Стоева

401

6-01-71

23

Специалист

Михаела Иванова

 

 207

 6-01-50 факс 6-01-51

24

Старши специалист

 

304

6-01-67

25

Изпълнител  - шофьор

Лъчезар Господинов

507

 

 

26

Програма "Старт в кариерата"

 

 

 

27

Информация и охрана – портал

 

101

6-01-63

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай