Строят защитна дига в коритото на р. Крумовица за защита от наводнения

Областният управител Никола Чанев даде старт на укрепване в коритото на р. Крумовица, което цели да предотврати пропадането на републиканския път за Кърджали.

На символичната първа копка по възстановяването на защитната дига на реката на входа на Крумовград присъстваха общинският кмет Себихан Мехмед, представители на изпълнителя и надзора, граждани и медии. Обектът се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V – A – Гърция – България 2014-2020 г по проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, по който партньори са четири областни администрации от българска страна – Кърджали, Хасково, Смолян и Благоевград и регионите Централна Македония, Източна Тракия и Македония и децентрализираната администрация на Македония и Тракия от гръцка. Общата стойност на проекта е 11 499 960 евро. На територията на област Кърджали ще бъдат изградени две защитни диги – на р. Крумовица и на р. Джебелска, при с. Тютюнче. Инвестицията в тях е над 1 млн евро.

Заради изместването на коритото на Крумовица, бяха унищожени имоти на площ от 70-80 дка, а пътят, който свързва Крумовград с областния център бе застрашен от пропадане. С изграждането на дигата ще бъдат овладени ерозионните процеси, които се активират при обилни валежи във водосборната зона и ще бъдат спасени стотици декари плодородни земи, обясниха специалистите. Строителите очакват да приключат работа до 60 дни, ако времето позволява.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай