Покажи брой 
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 8566
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ 3115
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 3369
Архив АВиК конкурси 2417
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 5695
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 3766
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 2775
Информационни срещи с представители на бизнеса 3598
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 2967
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 4181
Транспорт 6244
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 3078
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай