Покажи брой 
Организиране и провеждане на обучение на професионалисти в сферата на туризма от област Кърджали 2066
Подобряване на инфраструктурата и околното пространство на паметници в гр. Кърджали и гр. Крумовград 2076
Публична покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката: Провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Кърджали чрез обучение в страната” 2546
Информация и публичност 2658
Повишаване на квалификацията на служителите в ОА Кърджали чрез обучения в странат 2554
Процедура за възлагане на обществена поръчка - закупуване и доставка на информационен терминал 2586
Публична покана за избор на изпълнител за строително-монтажни работи в манастирски комплекс "Св. Йоан Предтеча" - гр. Кърджали, по Проект на МТСП "Красива България" 2033
Публична покана по реда на глава 8 "А" от ЗОП за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Дейности по повишаване на атрактивността на област Кърджали като туристическа дестинация” по проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET” 1989
Публична покана по реда на глава 8 "А" от ЗОП с предмет: Управление на проект BG0713EFF-314-250310 „Професионална квалификация в областта на рибарството на лица от област Кърджали” по мярка 3.1 “Колективни дейности” по приоритетна ос № 3 “Мерки от общ инт 2071
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай