Покажи брой 
Организиране и провеждане на обучение на професионалисти в сферата на туризма от област Кърджали 2576
Подобряване на инфраструктурата и околното пространство на паметници в гр. Кърджали и гр. Крумовград 2613
Публична покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката: Провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Кърджали чрез обучение в страната” 3200
Информация и публичност 3310
Повишаване на квалификацията на служителите в ОА Кърджали чрез обучения в странат 3163
Процедура за възлагане на обществена поръчка - закупуване и доставка на информационен терминал 3229
Публична покана за избор на изпълнител за строително-монтажни работи в манастирски комплекс "Св. Йоан Предтеча" - гр. Кърджали, по Проект на МТСП "Красива България" 2568
Публична покана по реда на глава 8 "А" от ЗОП за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Дейности по повишаване на атрактивността на област Кърджали като туристическа дестинация” по проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET” 2513
Публична покана по реда на глава 8 "А" от ЗОП с предмет: Управление на проект BG0713EFF-314-250310 „Професионална квалификация в областта на рибарството на лица от област Кърджали” по мярка 3.1 “Колективни дейности” по приоритетна ос № 3 “Мерки от общ инт 2609
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай