Покажи брой 
Търгове за отдаване под наем 5223
Търгове 14086
Профил на купувача 13373
Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в специалност "Рибовъдство" Май 1968
Избор на изпълнител на интернет рекламна кампания 1857
Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в специалност "Рибовъдство" 2550
Организиране и провеждане на обучение на професионалисти в сферата на туризма 2001
Публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка : "Реставрационни дейности и подобряване инфраструктурата на и около паметника в село Пчеларово, община Черноочене" 2014
Организиране и провеждане на обучение на професионалисти в сферата на туризма от област Кърджали 2066
Подобряване на инфраструктурата и околното пространство на паметници в гр. Кърджали и гр. Крумовград 2076
Публична покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката: Провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Кърджали чрез обучение в страната” 2546
Информация и публичност 2658
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай