Покажи брой 
Търгове за отдаване под наем 5062
Търгове 13358
Профил на купувача 12705
Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в специалност "Рибовъдство" Май 1875
Избор на изпълнител на интернет рекламна кампания 1755
Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в специалност "Рибовъдство" 2387
Организиране и провеждане на обучение на професионалисти в сферата на туризма 1918
Публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка : "Реставрационни дейности и подобряване инфраструктурата на и около паметника в село Пчеларово, община Черноочене" 1921
Организиране и провеждане на обучение на професионалисти в сферата на туризма от област Кърджали 1979
Подобряване на инфраструктурата и околното пространство на паметници в гр. Кърджали и гр. Крумовград 1985
Публична покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката: Провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Кърджали чрез обучение в страната” 2409
Информация и публичност 2520
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай