Покажи брой 
Търгове за отдаване под наем 6182
Търгове 15952
Профил на купувача 15380
Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в специалност "Рибовъдство" Май 2500
Избор на изпълнител на интернет рекламна кампания 2411
Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в специалност "Рибовъдство" 3268
Организиране и провеждане на обучение на професионалисти в сферата на туризма 2510
Публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка : "Реставрационни дейности и подобряване инфраструктурата на и около паметника в село Пчеларово, община Черноочене" 2537
Организиране и провеждане на обучение на професионалисти в сферата на туризма от област Кърджали 2576
Подобряване на инфраструктурата и околното пространство на паметници в гр. Кърджали и гр. Крумовград 2613
Публична покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката: Провеждане на обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Кърджали чрез обучение в страната” 3200
Информация и публичност 3310
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай