НАЧАЛО

Административно обслужване

Нормативни документи

Програми и проекти

Обяви и заповеди

Важна информация

Планове и стратегии

Профил на купувача

Търгове

Конкурси

Отчети за дейността

Цели на ОА Кърджали

Регистри

АКТУАЛНО

ОБЯВА – МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
З А П О В Е Д № РД – 09 – 202
З А П О В Е Д № РД – 09 – 201
22 СЕПТЕМВРИ – 114 ГОДНИ ОТ НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“
ЗАПОВЕД № РД – 09 – 194
ЗАПОВЕД № РД – 09 – 193
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД 15 СЕПТЕМВРИ
От 15 септември се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа
ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 08.09.2022 Г. ДО 14.09.2022 Г.
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД 6 СЕПТЕМВРИ
Европейски фондове