БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ „ДА ПОДАРИМ НАДЕЖДА ЗА КОЛЕДА”

За поредна година под патронажа на Областния управител на област Кърджали  се провежда традиционната Благотворителна кампания „Да подарим  надежда за Коледа”, в подкрепа на деца и младежи с физически увреждания и в неравностойно социално положение. Кампанията стартира и ще приключи на 31.01.2023 г.

                 За да съхраним традицията, призоваваме гражданите и институциите да се включат в инициативатаи заедно да подкрепим дете в нужда.

Можете да помогнете чрез:

 • Превод  по банкова сметка в УниКредит Булбанк, обслужваща единствено  целите на кампанията, като титуляр е ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – КЪРДЖАЛИ, с ЕИК/БУЛСТАТ/Уникален идентификационен номер /код/ 0007034150205.
  • Вид сметка: РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ЮЛ
  • Вид валута: BGN
  • IBAN: BG53UNCR70001525092965
  • BIC: UNCRBGSF
 • Дарение в касичка на БЧК, намираща се в Секретариата на Областния Съвет на БЧК –  Кърджали, ул.“ Отец Паисий“ № 8, бл.1.
 • С дарителски лист в офиса на Областния Съвет на БЧК – Кърджали.

 Всяко дълго пътуване започва с една малка стъпка. Да я направим заедно!