Заместник областният управител Павел Гатев присъства на старта на програмата за подпомагане на най-нуждаещите

Днес, 20 септември 2021 година, в присъствието на Павел Гатев, заместник областен управител на Кърджали, Областният съвет на БЧК – Кърджали стартира реализацията на Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2020“, BG05FMOP001-2.004 по Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

В списъците предоставени от Управляващия програмата орган- Агенцията за социално подпомагане, са включени общо 9 203 правоимащи лица от Кърджалийска област, като 8019 са от едночленни и двучленни семейства, а 1184 – от тричленни и по-големи семейства. Бенефициентите от двете групи ще получават по един индивидуален хранителен пакет, включващ 15 вида трайни продукти, но с РАЗЛИЧНО съдържание на пакета. Информация за съдържанието на пакетите, периодът на раздаване и работното време са поставени на видно място във Временните пунктове. Чрез служителите и доброволците на БЧК правоимащите лица от област Кърджали ще бъдат подкрепени с близо 130 тона хранителни продукти и индивидуални консултации по пет вида Съпътстващи хранителната програма мерки.

На територията на Кърджалийска област продуктите ще се раздават в осем Временни пунктове на БЧК. На 20.09.2021 година стартираха пунктовете в Кърджали, Ардино, Джебел,Чорбаджийско и Кирково. На 21.09.2021 г. започва раздаването във ВП Момчилград, на 23.09.2021 г. – във ВП Крумовград  и на 24.09.2021 година – във ВП Черноочене. Призоваваме отново всички правоимащите лица към стриктно спазване на наложените противоепидемични мерки- носене на лични предпазни средства и физическо отстояние.