Заповед за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-677/25.11.2020г., изм. и доп. със заповед №РД-01-718/18.12.2020г. и Заповед №РД-01-20/15.01.2021г. въвеждане на противоепидемични мерки в условията на удължената извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19