ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД гр. КЪРДЖАЛИ

На 3 август под председателството на заместник областния управител Юлия Чортленева, в Областна администрация се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. Кърджали.

Направено бе допълнение на Подробната инвестиционна програма за 2022 г. на „ВиК“ ООД гр. Кърджали, приета през м. май 2022 г. в частта на инвестициите на общините Ардино, Крумовград и Черноочене. В община Ардино за „Реконструкция на напорен водопровод от ПС Бели Брези до шахта калник на с. Млечино и монтаж на помпа в ПС Бели Брези  финансирането се увеличава със 7 000 лева. За община Крумовград се отпускат допълнително: за „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПС Метлика“ 3 500 лв. и за „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Стари чал и монтаж на регулатор на налягане“   10 000 лева. За община Черноочене се предоставят допълнителни средства за съфинансиране на проект „Разширение на напорен резервоар на с. Черноочене, обл. Кърджали“ в размер на 60 000 лева.

Представителите на „ВиК“ ООД гр. Кърджали запознаха присъстващите с изпълнението на програмата за 2022 г. по общини до края на м. юли 2022 г.