Конкурс за длъжност „Старши експерт“

Длъжност: Старши експерт

Краен срок за подаване на документи: 27.05.2022 год.

Документация:

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати /публикувано на 03.06.2022/