ПОКАНА за публични консултации за състава на Районна избирателна комисия Кърджали

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение на Народното събрание от 02.09.2021 г., обн. в ДВ, бр. 73 от 03.09.2021 г., и във връзка с Указ на Президента на РБългария № 245 от 14.09.2021 год., НАСРОЧВАМ консултации с представители на парламентарно представените партии  и коалиции в 46-то Народно събрание за определяне състава на Районната избирателна комисия (РИК) в Кърджалийски изборен район за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и изборите за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.  Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции.

          

  Консултациите ще се проведат на 19 септември 2021 год. (неделя) от 09:30 часа в зала № 301, ет. 3 в сградата на Областна администрация Кърджали, бул. „България” № 41, гр. Кърджали.

ДАНИЕЛ ДЕЛЧЕВ

Областен управител