РАБОТНА СРЕЩА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА

На 11.05.2022 г. в Областна администрация Кърджали се проведе работна среща между служителите по отбранително- мобилизационна подготовка в общините на област Кърджали и представител от „Военно окръжие“ Кърджали, на която бяха обсъдени въпроси относно дейностите на администрациите по отсрочване на запасни и техника-запас при мобилизация, готовността на общините по оповестяване и доставяне на ресурси от запаса, съответно взаимодействието между служителите в общинските структури и служителите на военното окръжие, както и настъпилите законови промени.