РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТИТЕ КЪРДЖАЛИ, СМОЛЯН, ХАСКОВО И БЛАГОЕВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

На 04 юли Областна администрация Смолян бе домакин на работна среща с представителите на областите Кърджали, Смолян, Хасково и Благоевград.

Областна администрация Кърджали бе представена от заместник областният управител – Юлия Чортленева, главен секретар – Събина Сюлюкчиева и главен експерт „Земеделие, гори, икономика и енергийна ефективност“ – инж. Юксел Ибрям.

Дискутирани бяха възможностите, които дава за разработване на проекти програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Гърция-България 2021-2027 г.

Областните администрации са допустима целева група за кандидатстване по Програмата за ТГС Интеррег Гърция-България 2021-2027 г., по която предстои да бъдат публикувани покани за кандидатстване. Представителите на четирите области обсъдиха  проблемите, които срещат при кандидатстването и финансирането, тъй като не са първостепенен разпоредител със средства.

Стана ясно, че приоритетни за всички администрации са проектите, свързани с инфраструктурни обекти, които са застрашени от наводнения, повишаване на капацитета и техническата обезпеченост  на Кризисните щабове, развитието на туризма, ефективни решения за зеления преход.

Участниците в срещата решиха да инициират  съвместна среща  в  МРРБ с отговорностите по програмата, за да се обсъдят исканията и проблемите, които срещат при кандидатстване областните администрации. Обсъдена бе и идеята, областните администрации да поискат да се създаде фонд, който да гарантира и финансира участието им по европейски проекти. Областните управители ще запознаят с исканията си и Министерски съвет и финансовия министър.