РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ 15 ГОДИНИ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ“

Заместник областният управител Юлия Чортленева взе участие в двудневна конференция, посветена на 15-годишнината на ресурсното подпомагане в област Кърджали, с домакин Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Кърджали.

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Кърджали. Допълнителна подкрепа получават 400 деца и ученици от 28 детски градини и 50 училища на територията на областта ни.

На 26 май в конферентната зала на хотел „Арпезос“ домакини и гости имаха възможност да споделят своя опит и добри практики в процеса на приобщаването на ученици със специални образователни потребности, водени от мотото: „Приобщаването започва от всеки от нас…“

На 27 май гостите имаха възможност да посетят  Регионалния център и да се срещнат  с членовете на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

„Ние вярваме, че помагаме и даваме надежда на много обезверени и отчаяни хора, че даряваме щастие и любов на техните деца, че нашата работа е важна не само за нуждаещите се, но и за всички останали ученици и за техните учители и родители.“ споделят работещите в Регионален център Кърджали.