Румен Радев посети производствени предприятия в област Кърджали, тръгна си с чудесни впечатления от видяното

През втория ден от посещението си Кърджали президентът Румен Радев посети три машиностроителни предприятия и един шивашки цех в региона, придружен от своя домакин областният управител Даниел Делчев и неговите заместници Бисер Николов и Павел Гатев.

В Джебел държавният глава и придружаващите го съветници бяха  посрещнати от Кяшиф Кяшиф, собственик на машиностроителна компания, произвеждаща хидравлични цилиндри. Гостите разгледаха производствената база, видяха как функционират внедрените роботизирани системи, научиха детайли от социалната програмата. През 40-годишното си съществуване „Кяшиф“ ЕООД наложи своите продукти при силната световна конкуренция в  машиностроителната индустрия. В компанията работят над 500 работници и служители.

В Кирково Румен Радев посети машиностроително предприятие за хидравлични цилиндри. Голяма част от продукцията се реализира в страни от Европейския съюз.

Гостите разгледаха и шивашки цех с над 200 работници, който произвежда работно облекло предимно за износ.

Във фирма „Теклас – България“ ЕООД, разположена на голяма площ в района на село Глухар, община Кърджали, Президентът на Република България беше посрещнат от генералния директор на холдинга Неби Анъл и от Георги Георгиев – пълномощник на изпълнителните директори на фирмата.

„Теклас – България“ ЕООД е производител на каучукови, пластмасови и метални съединения за всички видове световноизвестни автомобилни компании. Годишните приходи от продукцията възлизат на 500 милиона лева. В предприятието работят 3000 души, от тях 300 –  в завода в Крумовград и 200 – във Враца.

Румен Радев подчерта, че икономиката ни е изправена пред сложен преход, който изисква трансформация в структурата й, така че да изнася не само готова продукция, но и ноу-хау и инженерни решения. Сред предизвикателствата той открои прехода към зелена и дигитална икономика и прехода от линейна към кръгова икономика.  По думите на държавния глава промените, които се осъществяват в българската икономика с високата амбиция на Плана за възстановяване и устойчивост, ще направят страната ни по-добър партньор на българския бизнес като повишаване на качеството на образованието, подкрепа за изграждане на инфраструктура и  създаване на предвидима нормативна среда.

Президентът заяви, че е впечатлен от видяното и поздрави управителите  и собствениците, че във времена на пандемия не само разширяват обема на производство, разкриват нови клонове и фабрики, осъществяват развойна дейност, но и полагат грижи за работниците си, развивайки социална и солидарна икономика.