СЪБРАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ „ДА ПОДАРИМ НАДЕЖДА ЗА КОЛЕДА“ ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ В ПОМОЩ НА ДЕСЕТ ДЕЦА ОТ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

В Областна администрация Кърджали се свика нарочна комисия за разпределяне на събраните средства от благотворителната кампания „Да подарим надежда за Коледа“ – 2022 година, в подкрепа на деца и младежи с физически увреждания и в неравностойно социално положение.

В комисията участваха представители от Български червен кръст – Кърджали, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали, Дом за медико-социални грижи за деца – Кърджали, отдел „Закрила на детето“ – ДСП Кърджали и Областна администрация Кърджали.

Предложенията за подпомагане са десет броя деца от област Кърджали в тежко здравословно състояние, които се нуждаят от непрекъснати здравни грижи и продължително лечение и семействата им са в затруднено материално и финансово положение.

Кампанията стартира на 1 декември 2022 г. и приключи на 31.01.2023 г. Събраната сума по откритата дарителска сметка на БЧК е 29 380,27 лева. Комисията разпредели събраните средства  на всички деца по равно.

Благодаря на всички, които дариха средства през изминалата 2022 година. Бъдете много здрави, за да носите надежда и радост във всеки дом!      

                         

  Благодаря Ви от сърце!