ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ НАБИРА СТУДЕНТИ ЗА ДВЕ НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Стопански факултет при Тракийски университет открива ново професионално направление „Информатика с две нови акредитирани специалности – „Информационни технологии“ и „Софтуерно инженерство“.

Приемът на документи ще продължи до 26.06.2022 г. Обучението е с продължителност осем семестъра или четири години.

На сайта на Тракийски университет: http://www.uni-sz.bg/ е публично достъпна информацията, свързана с кандидатстване и обучение в двете бакалавърски специалности.