Фондация „П.У.Л.С.“ и Областна администрация Кърджали проведоха кръгла маса по проблемите на домашното насилие

На 8 декември 2021 година в град Кърджали екипът на Фондация „П.У.Л.С.“ с подкрепата на Областна администрация  проведе кръгла маса на тема „Областна програма за превенция, рехабилитация и интеграция на хора, пострадали и извършители на домашно насилие, и сензитивиране на семейството и обществото по проблема“. 

На кръглата маса присъстваха повече от 25 представители на ключови институции от област Кърджали, имащи отношение към проблемите домашно насилие и насилие, основано на пола, Общината, ОД на МВР, Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“,  Превантивно информационен център, представители на социални услуги, представител на Widow’s Sons Masonic Riders Association за Кърджали и други.

Събитието беше открито от Павел Гатев, заместник областен управител на Кърджали.

В изказването си Гатев акцентира върху значимостта на проблема домашно насилие и задълбочаването му в условията на пандемията от COVID-19. Изрази подкрепата на областна администрация към каузата за живот без насилие.

Екатерина Велева, председател, и Марияна Евтимова, изпълнителен председател на Фондация „П.У.Л.С.“, представиха предоставяните от организацията програми и услуги в подкрепа на хора, пострадали от насилие.

Мюжгян Адем, координатор на клуб „Доверие“ към Фондация „П.У.Л.С.“ в град Кърджали, представи първите дейности и формиране на група от доброволци, предоставящи телефонно консултиране и подкрепа на хора, пострадали от насилие.

С подкрепата на Община Кърджали в града има открит консултативен кабинет – „стая на доверието“, в която пострадалите от насилие могат да получат информация за техните права, възможности за подкрепа, безплатни консултации с психолог, адвокат и социален работник.

Велко Бонев, представител на Widow’s Sons Masonic Riders Association изрази радостта си от сътрудничеството между двете организации и готовността за подкрепа и съвместни инициативи на местно ниво в Кърджали.

По време на събитието бяха представени първите резултати от мащабно национално проучване на нагласите на институциите, представители на граждански организации, активисти и други по отношение на политиките и практиките в страната ни за противодействие на домашното насилие и насилието, основано на пола.

Кръглата маса бе едно от събитията, проведени от Фондация „П.У.Л.С“ по повод световните 16 дни на активизъм срещу насилието /25 ноември, Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените и 10 декември, Денят на правата на човека/. Кампанията е създадена от активистки на първия Женски глобален лидерски институт през 1991 г. и тази година отбелязва своята 30-та годишнина.

За поредна година оранжевият цвят е използван за представяне на по-светло бъдеще, свободно от насилие срещу жени и момичета, като обединяваща тема, минаваща през всички глобални дейности на кампанията.

Данните за България сочат, че всяка трета жена е засегната от някаква форма на насилие. От началото на годината най-малко 17 жени са загубили живота си от интимен партньор в страната ни.

COVID-19 изостри всички рискови фактори за насилието, основано на пола, включително безработицата и бедността, и засили много от основните причини, като полови стереотипи. Данните на гражданските организации, оказващи помощ и подкрепа на пострадалите от насилие сочат ръст от началото на пандемията. В страната ни липсват достатъчно кризисисни центрове и консултативни програми, които да оказват навременна професинолана помощ за пострадалите от насилие.

Всяка година екипът към Фондация „П.У.Л.С.“  оказва помощ и подкрепа на над 350 души, пострадали от различни форми на насилие, трафик или заявяващи друг проблем-депресия, паник атаки, затруднения в родителстването и т.н. От месец януари 2021 г. до този момент екипът е работил с около 306 души, като са проведени над 1100 терапевтични консултации и 350 кризисни интервенции. През този период 55 души в най-висок риск за здравето и живота им, са преминали през подслона на Фондация „П.У.Л.С.“.