Конкурс за длъжност „Главен експерт“ със задължения по отбранително-мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията

  • Длъжност: „Главен експерт“ със задължения по отбранително – мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията
  • Краен срок за подаване на документи: 18.07.2022г. 17:30ч.  
  • Документация:

Подбор по мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността “Главен експерт”

Подбор по мобилност за длъжност „Главен екпсерт“

Длъжност: Главен експерт

Краен срок за подаване на документи: 04.07.2022 год.

Документация:

Подбор по мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността “Старши експерт”

Подбор по мобилност за длъжност „Старши експерт“

Длъжност: Старши експерт

Краен срок за подаване на документи: 09.06.2022 год.

Документация:

Конкурс за длъжност „Старши експерт“

Длъжност: Старши експерт

Краен срок за подаване на документи: 27.05.2022 год.

Документация:

Технологии от бъдещето представиха възпитаниците на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“

Два иновативни продукта, изработени от възпитаници на ПГ по електроника и електротехника „Капитан Петко войвода“, бяха представени днес на областния управител Никола Чанев. Десетокласници от специалността „Компютърна техника и технологии“ показаха макети на коли, направени по системата за програмиране Arduino uno, които се управляват дистанционно с мобилно приложение. С тях момчетата са участвали в националния конкурс-изложение „Младежко техническо творчество“ в Горна Оряховица, където са завоювали 3-то място в конкуренция с връстници от 20 технически училища в страната, а пред януари 2021 г им предстои участие в европейския конкурс за Младежко техническо творчество.

За първи път пред аудитория бе показан и нестандартен персонален компютър, който се побира в детска играчка – кола с дължина 42 см и ширина 20 см. Моделът е дело на 12-класници от клуб „Модинг и тунинг на компютри“. Устройството има 2 GB ram памет с възможност да се увеличи до 4 GB, тъй като мощността е намалена за сметка на компактността. Компютърът може да служи за работа с документи, ползване на интернет, архивиране на снимки и гледане на филми. Разполага с части на всеки стандартен компютър и има изнесени изходи за включване на монитор, мишка и клавиатура.

Областният управител остана силно впечатлен от усърдието и креативността на учениците и техните ръководители – инж. Росица Табакова, инж. Татяна Димитрова и инж. Никола Николов. Директорът на ПГЕЕ инж. Антоанета Сендова изтъкна, че екипът й има амбицията да стимулира творческите заложби на възпитаниците си и да надгражда партньорството си с водещите фирми в индустрията на региона. Чанев поздрави колектива с пожелание да развиват потенциала на децата и ролята си на лидер в професионалното образование.

Гост на демонстрациите бе и началникът на РУО Гроздан Колев.