Технологии от бъдещето представиха възпитаниците на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“

Два иновативни продукта, изработени от възпитаници на ПГ по електроника и електротехника „Капитан Петко войвода“, бяха представени днес на областния управител Никола Чанев. Десетокласници от специалността „Компютърна техника и технологии“ показаха макети на коли, направени по системата за програмиране Arduino uno, които се управляват дистанционно с мобилно приложение. С тях момчетата са участвали в националния конкурс-изложение „Младежко техническо творчество“ в Горна Оряховица, където са завоювали 3-то място в конкуренция с връстници от 20 технически училища в страната, а пред януари 2021 г им предстои участие в европейския конкурс за Младежко техническо творчество.

За първи път пред аудитория бе показан и нестандартен персонален компютър, който се побира в детска играчка – кола с дължина 42 см и ширина 20 см. Моделът е дело на 12-класници от клуб „Модинг и тунинг на компютри“. Устройството има 2 GB ram памет с възможност да се увеличи до 4 GB, тъй като мощността е намалена за сметка на компактността. Компютърът може да служи за работа с документи, ползване на интернет, архивиране на снимки и гледане на филми. Разполага с части на всеки стандартен компютър и има изнесени изходи за включване на монитор, мишка и клавиатура.

Областният управител остана силно впечатлен от усърдието и креативността на учениците и техните ръководители – инж. Росица Табакова, инж. Татяна Димитрова и инж. Никола Николов. Директорът на ПГЕЕ инж. Антоанета Сендова изтъкна, че екипът й има амбицията да стимулира творческите заложби на възпитаниците си и да надгражда партньорството си с водещите фирми в индустрията на региона. Чанев поздрави колектива с пожелание да развиват потенциала на децата и ролята си на лидер в професионалното образование.

Гост на демонстрациите бе и началникът на РУО Гроздан Колев.

НАЦИОНАЛНА АКЦИЯ – Да спечелим заедно: един ден без цигари!

Сдружение „България без дим “ Ви кани да се включите в

НАЦИОНАЛНА АКЦИЯ

Да спечелим заедно: един ден без цигари!

Включете се в отбелязването на Международния ден без тютюнопушене – 19 ноември 2020 г.!

-Ако сте пушач, спрете цигарите поне за един ден, ако не сте – помогнете на Ваш приятел да ги спре!

-Използвайте спестените пари за реализиране на благотворителна инициатива по Ваш избор!

-Включете членовете на семейството Ви, приятели, колеги, фирма, организация, класа, училището във Вашата инициатива!

-Споделете видео или снимки от акцията Ви:

–    като коментар на публикацията в страницата на “България без дим”;

–    публикация за събитието във Фейсбук; или

–    по и-мейл до адрес: bgbezdim@gmail.com.

Акцията се изпълнява съвместно с Коалиция за живот без тютюнев дим и BlueLink.net – Мрежа за гражданско действие, с подкрепата на Международния съюз против туберкулоза и белодробни заболявания.

От 2010 г. „България без дим“ се бори за законност и срещу тютюневата зависимост в българското общество. Продължават усилията ни за подобряване ефективността на контрола по спазване на забраната за тютюнопушене и за освобождаване на обществените пространства от реклама, промоция и спонсорство на тютюневи изделия.

Инициативата за честване на деня без тютюнопушене е възникнала през 1971 г. в град Рандолф, САЩ, когато американецът Артър Мълейни накарал своите съграждани да спрат да пушат поне за един ден. По този начин те спестили средствата, които изразходват за ежедневните си нужди от цигари и основали фонд към местното училище за отпускане на стипендии. Към средата на 70-те години на миналия век идеята на Мълейни придобила голяма популярност в САЩ, след което през 1977 година Американската общност за борба с рака обявява всеки трети четвъртък от месец ноември за ден против тютюнопушенето. На този ден хора по цял свят спестяват пари като не пушат и инвестират спестените по този начин средства в благородни каузи, насърчаващи здравословния начин на живот и ограничаване на тютюнопушенето.

„България без дим“ традиционно отбелязва Международния ден без тютюнопушене от 2011 г. Идеи и вдъхновения можете да намерите в информацията за предходни издания през 2017, 2018 и 2019 година.

За милиони граждани това е едно предизвикателство да се откажат от пушенето поне за един ден, а понякога и завинаги. Това помага да се промени и отношението към тази вредна зависимост. Този ден има за цел да предоставя подробна информация относно ефективните методи за отказване от тютюнопушенето.

Победител е всеки, който участва!

Дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия за интегриране на ромите по проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“

Проект: T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече

Национална Ромска Платформа

No 854854 – TEAM2

REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

В дните 2-5 и 9-11 ноември 2020 г. се провеждат работни дискусионни срещи по приоритетите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.) с участието на заинтересовани страни на областно и местно равнище.

Целта на срещите е: да се направи преглед на постигнатото по приоритетите на Националната стратегия, което да послужи за отправна точка към актуализиране на Националната стратегия след 2020 г., да се обмени информация за успехи и трудности на местно ниво и по този начин да се спомогне за укрепване на диалога и сътрудничеството между различните заинтересовани страни.

Предмет на обсъждане са и резултатите от аналитичния доклад  за напредъка по изпълнението на основните приоритети за социално включване на ромите,данните от Системата за мониторинг, оценка и контрол на Националната стратегия.

На участниците ще се представи новата стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите до 2030 г.

В срещитеса поканени да вземат участие: представители на заинтересовани страни – областни администрации, общини, вкл. и такива, които изпълняват проекти по социално-икономическа интеграция на уязвими групи, граждански организации, медиатори и други, които имат отношение към въпроси, свързани с интегриране на ромите, Националната контактна точка по изпълнение на НСРБИР, екипът на проекта.

Проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“, No 854854 – TEAM2 – REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз, се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет, който е и Национална контактна точка по Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. (НСРБИР, Националната стратегия).

Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните материали се носи от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в документа информация.