Кабинет

Правомощията на Областния управител на област Кърджали включват упражняване контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация в общините на територията на областта.

Никола Чанев

Никола Чанев

областен управител
  • Тел. 0361/6-01-61
  • Каб.207

Севда Камбурова

зам. областен
управител
  • Тел. 0361/6-01-53
  • Каб.204

Leman Ali

Леман Али

зам. областен
управител
  • Тел. 0361/6-01-54
  • Каб.205

Връзки с обществеността

Милена Димитрова

връзки с
обществеността
  • Тел. 0361/6-01-56
  • Каб.203