Милена Димитрова – експерт връзки с обществеността

Връзки с обществеността

Милена Димитрова

Експерт “Връзки с обществеността”

Биография

Милена Димитрова

Експерт “Връзки с обществеността”
Родена 1970 г. в гр. Кърджали

Образование:
ПУ „Паисий Хилендарски”, Филологически факултет, специалност „Български език и литература, магистър

Професионален опит:
1994 г. Първа частна ТВ „Родопи” – репортер, редактор, водещ
1994 – 1995 г. – в. „Репортер юг” – репортер
1995 – 1997 г. – в. „Репортер днес” – репортер
2000 – 2001 г. – ТВ „Глобо” – тв водещ, репортер
2000 – 2007 г. – bTV – кореспондент, в. „Спектър”- репортер
2009 – 2013 г. – Областна администрация Кърджали, експерт „Връзки с обществеността”
2013 – 2014 г. – ПП ГЕРБ, експерт ВО

Контакт

Тел. (0361) 6 01 56

Мобилен телефон. 0884 44 11 80

e-mail: m.dimitrova@kardzhali.org

Правомощия

Извлечение от устройствен правилник на областните администрации

Чл. 76. Служителят за връзки с обществеността:

1. организира и осъществява връзките на областния управител с обществеността;

2. отговаря за представянето на решенията на областния управител и за довеждането им до знанието на обществеността;

3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на областния управител;

4. планира и осъществява връзките на областния управител със средствата за масово осведомяване;

5. координира отразяването на изявите на областния управител, на заместник областните управители и на служителите на областната администрация в средствата за масово осведомяване;

6. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;

7. организира постъпването на информация в интернет страницата на областната администрация;

8. предоставя информация на дирекция “Връзки с обществеността и протокол” на Министерството на държавната администрация и административната реформа и на дирекция “Правителствена информационна служба” на Министерския съвет.