Избори

Избори

Избори

ПОКАНА за публични консултации за състава на Районна избирателна комисия Кърджали 29.01.2021г.

ПОКАНА за публични консултации за състава на Районна избирателна комисия Кърджали
29.01.2021г.

Разяснителни клипове на ЦИК във връзка с предстоящите избори за народни представители на 04.04.2021г.
Заповед № РД-09-68 на зам. обл. управител Севда Камбурова от 23.03.2021г.