Избори

Избори

Избори

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 11 юли 2021

ПОКАНА за публични консултации за състава на Районна избирателна комисия Кърджали
19.09.2021г.

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 4 април 2021

ПОКАНА за публични консултации за състава на Районна избирателна комисия Кърджали
15.05.2021г.

Заповед на областния управител на област Кърджали по чл.8, ал.4 от ИК

Видеоклипове от ЦИК, разясняващи начина на гласуване

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 14 ноември 2021
ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 14 ноември 2021