Отчети за дейността на ОА Кърджали

Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2019 година
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2019 година
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 година
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 година
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2017 година
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2017 година
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 година
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 година
Отчет за дейността на областна администрация Кърджали за периода 09.02.2017 – 09.05.2017 г.
Отчет за дейността на областна администрация Кърджали за периода 09.02.2017 – 09.05.2017 г.
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 година
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 година
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2016 година
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2016 година
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2015 година
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2015 година
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2014 година
Отчет за изпълнение на целите на ОА Кърджали за 2014 година
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 година
Отчет за дейността на ОА Кърджали за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 година
АРХИВ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА