Търгове

Търгове за учредяване на вещни права
Търг от 20.08.2019 г.
Търг от 20.08.2019 г.
Търг от 31.05.2019 г.
Търг от 31.05.2019 г.
Търг от 17.11.2017г.
Търг от 17.11.2017г.
Търг от 20.09.2017 г.
Търг от 20.09.2017 г.
Търг от 23.10.2014 г.
Търг от 23.10.2014 г.
Търгове за отдаване под наем
Търг от 30.08.2019 г.
Търг от 30.08.2019 г.
Търг от  06.11.2018 г.
Търг от 06.11.2018 г.
Търг от 19.06.2018 г.
Търг от 19.06.2018 г.
Търг от 22.02.2018 г.
Търг от 22.02.2018 г.
Търг от 20.11.2017 г.
Търг от 20.11.2017 г.
Търг от 02.06.2017 г.
Търг от 02.06.2017 г.
Търгове за продажба
Търг от 29.08.2019 г.
Търг от 29.08.2019 г.
Търг от 24.04.2019 г.
Търг от 24.04.2019 г.
Търг от 18.07.2018 г.
Търг от 18.07.2018 г.
Търг от 01.08.2017 г.
Търг от 01.08.2017 г.
Търг от 25.04.2017 г.
Търг от 25.04.2017 г.
Търг от 16.03.2017 г.
Търг от 16.03.2017 г.
АРХИВ ТЪРГОВЕ