За областта

Област Кърджали

Област Кърджали

Област Кърджали заема 3 216 кв. км. площ в югоизточната част на Република България, което представлява 2,9 % от територията й. Намира се в южен централен район за планиране /NUTS BG 22/. Тя граничи на запад със Смолянска област, на север с Хасковска и Пловдивска области, на юг и югоизток с държавната граница на страната с Република Гърция. В административно-териториалните граници на Област Кърджали са включени седем общини – Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене.

Дължината на общата ни граница с Република Гърция е около 90 км. Граничното положение на областта е благоприятно от гледна точка на възможностите за нейното развитие. Преди всичко това местоположение обуславя значителния потенциал на областта за осъществаване на трансгранично сътрудничество. От друга страна перспективите за развитие на областта са свързани в много голяма степен с възможностите за интегриране на Област Кърджали със съседните области и със създаването на предпоставки за общо използване на ресурси и потенциали за развитие. През територията на Област Кърджали преминава Общоевропейски транспортен коридор /ОЕТК/ № 9 Хелзинки – Санкт Петербург – Москва /Псков – Киев – Любашевка – Кишинев – Букурещ – Русе – Димитровград -проход Маказа – Александруполис. Он От 9 септември 2013 година функционира ГКПП-Маказа, чрез което се осъществява връзката между Балтийско и Северно море, възобновява се преноса на хора и товари по оста Русия, Румъния, България – Гърция и региона на Егейско море. Провеждането на ОЕТК № 9 през южната ни граница в най-голяма степен оказва влияние на регионалното развитие в Южния централен район за планиране, в т.ч. и най-вече на Област Кърджали. С отварянето на ГКПП-Маказа се насърчава сътрудничеството между двата гранични региона, разстоянието между Кърджали и Комотини е 78 км. Разстоянието от областния център Кърджали до най-близкото действащо летище – Пловдив е 100 км, до най-близкия ГКПП-Капитан Андреево – 133 км., и до най-близкото пристанище – Бургас е 255 км.