География

      Област Кърджали е разположена в Източните Родопи и заема голяма част от долината по горното и средното течение на река Арда. Областта граничи на запад със Смолянска област, на север с Хасковска и Пловдивска области, а на юг и югоизток – с Република Гърция. Област Кърджали се намира в Южен централен район.

         Центърът на административната област е град Кърджали. В административно-териториалните граници на областта са включени седем общини – Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене. Броят на населените места в тях е 468.

         Област Кърджали заема 3 209,1 кв. км площ, което представлява 2.9 % от територията на Република България.

         Релефът е главно планински и полупланински. Средната надморска височина е 329 метра. Климатът е преходно-средиземноморски, мек и влажен, с много слънчеви дни в годината. По долината на река Арда и нейните притоци Върбица, Боровица и Крумовица са най-плодородните почви на областта.

         Населението на област Кърджали към 31.12.2020 г. е 160 781 души, от които 79 430 са мъже и 81 351 – жени, и с различен етнически състав – българи, турци, роми, арменци. Районът е олицетворение на българския етнически модел, сочен за пример на Балканите и в Европа заради толерантните взаимоотношения между различните етноси и религиозни групи.

         На територията на област Кърджали дължината на пътната мрежа е 2025,134 км, от които републиканските пътища – първи, втори и трети клас са 649,013 км и 1376,121 км принадлежат към общинската пътна мрежа. В областта няма автомагистрали и частни пътища.

         Дължината на общата граница на област Кърджали с Република Гърция е около 90 км. Граничното положение на областта е благоприятно от гледна точка на възможностите за нейното развитие. Това местоположение преди всичко обуславя значителния потенциал на област Кърджали за осъществяване на трансгранично сътрудничество.

         През територията на област Кърджали преминава Общоевропейски транспортен коридор (ОЕТК) № 9 Хелзинки – Санкт Петербург – Москва /Псков – Киев – Любашевка – Кишинев – Букурещ – Русе – Димитровград – проход Маказа – Александруполис. След отварянето му през 2013 г., ГКПП Маказа-Нимфея, намиращ се на 50 км от гр. Кърджали, е предпочитан пункт за преминаване на лекотоварни автомобили. Чрез него се осъществява връзката между Балтийско и Северно море и движението по оста Русия – Румъния – България – Гърция в региона на Егейско море. Разстоянието между Кърджали и Комотини, Гърция е 78 км, а пристанището в Александруполис, Гърция се намира на 170 км от областния център гр. Кърджали.

         Град Кърджали се намира на 260 километра от столицата София и на около 100 км. от най-близкото действащо летище (Пловдив). Най-близкото морско пристанище (в Бургас) се намира на 255 км. Най-близкият ГКПП с Република Турция е ГКПП “Капитан Андреево” (област Хасково) и се намира на 130 км от гр. Кърджали. Близки ГКПП с Република Гърция са ГКПП „Златоград-Ксанти” (област Смолян) – 65 км, ГКПП “Капитан Петко войвода” (област Хасково) и ГКПП „Ивайловград-Кипринос” (област Хасково), които са съответно на 110 км и 115 км.