Образование

Образование

Образователни институции:
В областта функционират 131 бр. учебни заведения: 
     –     детски градини -59;
     –      училища – 72;
                   – начални – 1;
                   – основни – 44;
                   – обединени училища – 2;
                   – средни училища – 13;
                   – духовно училище – 1;
                   – езикова гимназия – 1;
                   – професионални гимназии –10;
                   – професионален колеж – 1;
     – обслужващи звена – ЦПЛР – 11.
        
     

По общини:

 1. Ардино: училища – 6 бр., обслужващи звена – 1 бр., детски градини – 5 бр.;
 2. Джебел: училища – 5 бр., обслужващи звена – 1 бр., детски градини – 4 бр.;
 3. Кирково: училища – 8 бр., обслужващи звена – 1 бр., детски градини – 12 бр.;
 4. Крумовград: училища – 12 бр., обслужващи звена – 2 бр., детски градини – 8 бр.;
 5. Кърджали: училища – 28 бр., обслужващи звена – 5 бр., детски градини – 21 бр.,
 6. Момчилград: училища – 8 бр., обслужващи звена – 1 бр., детски градини – 6 бр.;
 7. Черноочене: училища– 5 бр., обслужващи звена – 0 бр., детски градини – 3 бр.;
  В гр. Кърджали и в гр. Крумовград за нуждите на образованието работят 1 общежитие и 1 пансион.
  В областния град са ситуирани 3 висши учебни заведения: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Филиал „Любен Каравелов” Кърджали, Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски” София Филиал Кърджали и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Филиал Кърджали.


Материално – техническа база:
В голяма част от училищата на областта материалната база е осъвременена вследствие на реализирани проекти и национални програми.
Спечелените проекти за 2021/2022 година се групират в следните направления:
    – Интеркултурно сътрудничество и интеграция;
    – Компютърни мрежи и технологии;
    – Програми, свързани със създаване на достъпна архитектурна среда;
    – Програми в областта на науката, културата, изкуствата и  спорта;

    – Програми в областта на приобщаващото образование;

    – Програми за подкрепа на уязвими групи и изоставащи ученици;
    – Европейски стандарти в професионалното обучение;
    – Подобряване на материалната база.

Кадрово обезпечаване:
Учебния процес е кадрово обезпечен с правоспособни учители с образователно – квалификационни степени „Бакалавър” и „Магистър”.