Кабинет

Правомощията на Областния управител на област Кърджали включват упражняване контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация в общините на територията на областта.

Даниел Делчев

областен управител
  • Тел. 0361/6-01-61
  • Каб.207

Бисер Николов

ЗАМЕСТНИК Областен управител
  • Тел. 0361/06 01 54
  • Каб.

Връзки с обществеността

Експерт

ВРЪЗКИ С
ОБЩЕСТВЕНОСТТА
  • Тел. 0361/6-01-56
  • Каб.203