Антикорупционни сигнали

Сигнали за корупция може да подадете писмено на адрес, в пощенска кутия в ОА Кърджали, в деловодството или на посочените имейл или телефони, на плика се изписва „Сигнал за корупция”
Областна администрация КЪРДЖАЛИ
Кърджали, 6600, бул. “България” №41, стая 101;
0361/6-59-62
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ (отменен)

Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ (отменен)

Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ (отменен)
№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност линк към подадените деклараци
1 Събина Иванова Сюлюкчиева Главен секретар на ОА  изтегли
2 Веселин Кирилов Костов Служител по сигурността на информацията  изтегли
3 Радостина Красимирова Камберова Старши счетоводител  изтегли
4 Елена Стефанова Златанова Главен юрисконсулт  изтегли
5 Айсун Гюрсел Ферад Юрисконунсулт  изтегли
6 Мария Кирилова Милчева Старши експерт “Административно обслужване”   изтегли
7 Дора Георгиева  Василева Директор на дирекция “АКРРДС”  изтегли
8 Катя Павлова Димова Главен експерт   изтегли
9 Ангел Георгиев Варелов Главен експерт   изтегли
10 Таня Стоянова Иванова Главен експерт   изтегли
11 Юксел Сали Ибрям Главен експерт   изтегли
12 Вилдан Сами Сефер  Старши експерт  изтегли
13 Жени Кирилова Петрова Младши експерт  изтегли
14 Росица Димитрова Васева Младши експерт  изтегли
15 Станка Ангелова Стоева Младши експерт  изтегли
16 Михаела Иванова Иванова Специалист  изтегли
Декларации за публичност на имуществото

Друга информация

Прикачени документи

Документ Дата Размер
pdf Национална стратегия за противодействие на корупцията за периода 2015 - 2020 г. ноември 11, 2020 1:48 pm 540 KB